Det er ikke kun afdødes formue, der går i arv – det er også eventuelle værdigenstande som fx designermøbler og andre personlige genstande. Du kan selv være med til at bestemme, hvem der skal arve hvad, når du går bort, hvis du får udarbejdet et testamente.

Kan man testamentere personlige ejendele?

Man kan sagtens testamentere personlige ejendele, hvis man har særlige ønsker til, hvem der skal arve ens ejendele, når man går bort. Det kræver dog, at du får udarbejdet et testamente, da din arv ellers vil blive fordelt jævnfør Arveloven.

Fordel personlige genstande med et indbotestamente

Hvis du ønsker indflydelse på, hvem der arver dine personlige ejendele, som fx designermøbler, når du går bort, skal du have udarbejdet et indbotestamente. Med et indbotestamente kan du fordele almindeligt indbo og personlige ejendele. Der er ingen krav til, præcis hvordan indbotestamentet udformes, udover at det skal være dateret og underskrevet. Derudover skal det naturligvis fremgå tydeligt, hvem der skal arve hvilke genstande. Det anbefales dog altid at få professionel hjælp til at udarbejde dit testamente, så du er sikker på, at det udarbejdes juridisk korrekt.

Et indbotestamente kan både stå alene, eller udarbejdes som en tilføjelse til dit øvrige testamente.

Med et indbotestamente kan du således vælge, at bestemte genstande skal arves af bestemt personer. Du bestemmer selv, om personerne får genstandene som en del af deres arveandel, eller om de får dem inden din arv fordeles.

Typiske eksempler på genstande, som kan indgå i et indbotestamente, er smykker, designermøbler og personlige ejendele med affektionsværdi.

Husk at lav et testamente

Hvis du ønsker at nogle af dine arvinger, skal arve specifikke ejendele, eller hvis du ønsker, at andre end dem, der er dine arvinger, skal arve en eller flere af dine ejendele, skal du lave et testamente. Det gælder fx hvis du har et ønsker om, at dine fætre eller kusiner arver dig.

Det er derfor altid en god idé at få udarbejdet et testamente – både for din egen skyld, men også for dine arvingers skyld. På den måde er der nemlig helt styr på, hvem der arver hvad, og det mindsker risikoen for eventuelle uenigheder, når du engang går bort og din arv skal fordeles.

I testamentet beskriver du både hvilke genstande og hvilke personer, du ønsker skal arve hvad. Sørg altid for, at testamente udarbejdes korrekt, så det er juridisk gyldigt.