Spagnum anvendes til at pleje planterne og buskene. Det er et dødt plantemateriale, der indeholder flere forskellige tørvemosser. Man kan både købe spagnum hos forhandlere, ligesom man selv kan finde det ude i naturen. Fordelen ved at købe det hos en forhandler er dog, at man i så fald er garanteret en korrekt pH-værdi.

Hvad bruger man spagnum til?

Spagnum er en meget værdifuld og anvendelig jordsort, og derfor indeholder stort set al købejord i Danmark spagnum. Det er et naturligt produkt, der kan opstå i højmoser. Det skyldes, at disse forhold hæmmer den biologiske nedbrydning, der ellers vil være af plantematerialerne.

Der findes to forskellige typer spagnum. Den ene er spagnumtørv, der som regel bliver leveret i firkantede klyner, og som hovedsageligt bruges som underlag til bede med surbund. Den anden er gødet spagnum, som er en forarbejdet udgave af spagnumtørv. Det er blandt andet meget populært hos både private haveejere og hos gartnerierne.

Spagnum er meget anvendeligt, og det kan både bruges i havens bede og i drivhuset. Det er meget populært, og det skyldes blandt andet, at det giver jorden en rigtig stor mængde næring, som giver planterne gode vækstbetingelser.

Man kan dog også anvende spagnum til flere andre formål end haveformål. Man kan for eksempel også bruge det til at sænke pH-værdien i akvarier. Man kan også bruge det som strøelse i hestestalde, kaninbure og hønsegårde. Der er med andre ord yderst anvendeligt for både dyreejere og haveejere.

Forskellige typer spagnum

groende plante

Der findes flere forskellige varianter af spagnum, og de er alle særligt gode til at forbedre jorden. Man kan overordnet set inddele spagnum i fire forskellige typer, og det er også dem, man kan vælge imellem, når man skal købe det. De fire forskellige typer dækker over:

 • Fin spagnum
 • Grov spagnum
 • Gødet spagnum
 • Klyner

Hvilken type man skal vælge afhænger hovedsageligt af, hvad man skal bruge spagnummet til.

Fin spagnum

Fin spagnum har en meget fin struktur, og den er derfor særligt velegnet til forbedring af jorden og til at give næring til blomsterbede og grøntsagsbede. Det er ikke særligt godt at anvende til surbundsplanter, herunder for eksempel rododendron. Her skal man i stedet for anvende grov spagnum.

Fordelen ved den fine spagnum er, at den har en rigtig god evne til at binde sig til planterne i bedet.

Grov spagnum

Grov spagnum er særligt velegnet som underlag i surbundsbede, og derudover bruges det også til at forbedre jorden, hvis man for eksempelvis har et område med tung eller svær jord. Grundet den grove struktur er denne form for spagnum desuden særligt ideelt til rhododendronbede.

Man anvender typisk grov spagnum i surbundsbede, når man planter buske og træer, og derudover anvender man det også som vækstlag ved nyanlagte græsplæner. Man kan som udgangspunkt gå ud fra, at grov spagnum primært anvendes til grønne planter. Det kan for eksempel være til rododendron og til andre surbundsbede. Derudover bruges det også til at forbedre tung jord.

Gødet spagnum

Gødet spagnum fremstilles af klynetørv, som indeholder en masse næringsstoffer. Det gør, at gødet spagnum ender med at være en kombination af gødning og jordforbedring. Samtidig vil det også gøre, at det kan tilføje en del ekstra næring til planterne i bedet.

Man bør ikke anvende gødet spagnum i surbundsbede, fordi det som regel har en neutral pH-værdi. Er pH-værdien for lav, kan man tilsætte en smule kalk i jorden, hvilket vil hæve pH-værdien.

Klyner

Klyner udgøres af en sammenhængende blok af spagnum. Det er særligt velegnet til havebassiner og surbundsbede, fordi man blandt andet kan bruge det til at fore et bassin eller et bed med.  Det vil dermed sænke pH-værdien i den øvrige jord.

Overvejer man at etablere et bassin eller et bed af naturlige materialer, kan klyner give et rigtigt flot udseende. De skal dog tilskæres med en sav, men det er meget nemt og ligetil.

Hvor meget spagnum skal man bruge?

planter i spagnum

Hvor meget spagnum man skal bruge afhænger blandt andet af, hvad formålet med spagnummen er. For at undgå at købe for meget eller for lidt er det en rigtig god ide at forhøre sig hos en ekspert, inden man køber det.

Selvom det er en relativt let jordtype, er det faktisk meget tungt, da det vel og mærke stadig er jord, der er tale om.

Der kan være stor forskel på, hvordan de forskellige forhandlere sælger deres spagnum, men som regel kan man enten købe det i kubikmeter eller i kilo. Skal man bruge en kubikmeter spagnum, vejer det omkring 200-400 kg. Den endelige vægt afhænger af, hvor meget vand der er i jorden. Køber man i stedet for en almindelige literpose med spagnum, er de som regel på 80 liter og vejer omkring 80 kg.

Hvor kan man købe det henne?

Som nævnt kan man købe spagnum rigtig mange forskellige steder. Det kan enten være i det lokale byggemarked, i det lokale havecenter eller på den lokale planteskole. Det anbefales dog hovedsageligt kun at købe spagnum her, hvis man ikke skal bruge ret meget. Det kan for eksempel være til et par potter eller til et lille bed.

Skal man bruge større mængder spagnum, kan det som regel bedst betale sig at købe det hos en jordforhandler. Det skyldes primært, at de forhandler deres spagnum i bigbags, og derudover kan de som regel også tilbyde levering, så man ikke selv skal sørge for at få det transporteret hjem.

Ønsker man at opnå den billigste pris, kan det være en rigtig god ide at forhøre sig omkring priserne hos flere forskellige jordforhandlere. Det kan være, at de kan give et godt tilbud, og det gælder særligt, hvis man køber store mængder.

Hvad koster spagnum?

Prisen varierer meget alt afhængigt af, hvor man vælger at købe det henne. Derudover kan der også være prisforskel på, hvor meget spagnum koster per liter afhængigt af, hvor meget man køber.

Som udgangspunkt kan man dog godt forvente, at en bigbag med spagnum koster omkring et par tusinde kroner. Skal man bruge rigtig store mængder, kan det derfor hurtigt betale sig at undersøge priserne hos de forskellige forhandlere, da der i så fald kan være mange penge at spare.

Hvordan leveres det?

Man kan overordnet set få leveret spagnum på to forskellige måder alt afhængigt af, hvordan man køber det, og om man eventuelt selv vælger at afhente det.

Man kan enten købe spagnum i sække, og i så fald kan man som regel sagtens selv komme og hente det, da de ikke vejer ret meget. Køber man større mængder, køber man som regel spagnum i en bigbag, og i så fald vil det som regel også være nødvendigt at få det leveret.

Langt størstedelen af de forskellige forhandlere leverer spagnum i løs vægt eller i bigbags ved kantstenen. Så skal man selv efterfølgende sørge for at flytte det hen til de bede, hvor det skal i.

Hvordan fremstiller man spagnum?

Spagnum består som nævnt at dødt plantemateriale. Det udgøres hovedsageligt af tørvemos, som man også kalder for Spaghnum. Spagnum har været sit navn, fordi det hovedsageligt består af vandsugende tørvemos, der vokser omkring de danske moser.

Hvor kommer det fra?

Herhjemme i Danmark finder man spagnum i højmoseområderne, som tidligere er blevet ødelagt og drænet. De danske højmoseområder er dog fredede, og det er derfor ikke tilladt at skabe nye områder, hvor man kan udvinde spagnum. Heldigvis er det dog fortsat tilladt at benytte de eksisterende områder.

De virksomheder der har tilladelse til at udvinde spagnum og tørv i højmoserne i Danmark har faktisk forpligtet sig til at genoprette naturen omkring moserne, når der ikke længere er mere tørv. Det skyldes, at man faktisk godt kan genoprette den naturlige tilstand i disse områder. Det kan dog tage helt op til 10 år.

Køber man spagnum fra et andet land, er der meget stor chance for, at det stammer fra en højmose, der stadig er aktiv.

Særligt velegnet til rhododendronbede

Spagnum er i dag formentlig mest kendt blandt haveejerne som underlag i rhododendronbede. Skal man anlægge et rhododendronbed, er det bedst at vælge en grov, lys spagnum, som består af store klumper og trevler. Det vil nemlig give planterne de bedste betingelser for vækst.

Har man et stort bed, eller har man flere bede, og ønsker man at holde prisen nede, kan man vælge en spagnum, der ikke indeholder gødning. I så fald skal man dog selv huske at gøde jorden efterfølgende.

Det er også godt til bede med surbund

Foruden rhododendronbedene er der også mange danske haveejere, der er glade for at anvende spagnum i andre surbundsbede. Langt de fleste surbundsplanter har behov for både skygge og læ. Det kan for eksempel være en god ide at placere planterne under letløvede, stedsegrønne træer. Det kan blandt andet være gran, eg, fyr og lignende. Derudover står surbundsplanterne bedst i en jord, der ikke indeholder for meget kalk, og derfor er spagnum særligt velegnet til dette formål.

De fleste surbundsplanter får de bedste forhold, hvis man blander grov spagnum, kompost og sand ligeligt. Det vil nemlig give en god jord, som både er luftig, og som kan bevare fugtigheden. For at opnå denne blanding af jord kan man med fordel vælge at lave et højbed.

Fordelene og ulemperne

Der er en lang række fordele ved at anvende spagnum i sin have, men der er også nogle ulemper forbundet med det. Dem kigger vi nærmere på her:

Fordele

Spagnum indgår i rigtig mange forskellige typer fabrikeret jord, og det er der en god grund til. Det skyldes blandt andet, at spagnum giver en meget næringsrig jord. Derudover er der også flere fordele ved spagnum, herunder blandt andet:

 • Det vejer ikke ret meget i tør tilstand
 • Det kan indeholde store mængder vand, da det nærmest fungerer som en svamp
 • Luften i porerne er med til at sikre, at planterne ikke drukner i vand
 • Det har en meget lav pH-værdi
 • I sig selv er det et produkt uden ret meget næring, og det gør det nemt at finde den rette mængde af gødning.

Ulemper

Man kan stort set ikke finde et produkt, der ikke har nogen ulemper, og det er også tilfældet med spagnum. Ulemperne er:

 • Det kan være svært at udplante planterne, hvis de har groet i ren spagnum. Det skyldes, at planter i spagnum har det så nemt, at de er længere tid om at danne et stort nok rodnet til at kunne leve i almindelige jord.
 • Fremstillingen af spagnum belaster både naturen og miljøet. Det skyldes, at højmoserne optager meget CO2, og når spagnummen udvindes, udsendes CO2’en i atmosfæren.
 • Ressourcen spagnum kan ikke bare lige genskabes. Det kan tage mange år.
 • Højmoserne er en truet naturart, og de ødelægges, når man udvider spagnummen.

Spagnummens klimapåvirkning

Højmoserne er meget vigtige for klimaet, fordi tørvemosset binder CO2, når de vokser. Når man så udvinder spagnummen, frigives CO2’en i atmosfæren, og det vil belaste klimaet. På verdensplan er der faktisk bundet mere CO2 i højmoserne, end der er i hele verdens skove samlet set.

CO2-niveauet ved køb af en pose spagnum

Køber man en pose spagnum på 40 liter, skal man være opmærksom på, at posen udleder omkring 8 kilo CO2 i forbindelse med, at det nedbrydes. Denne mængde CO2 svarer til, at man forbrænder 3 liter benzin. Bemærk at dette vel og mærke kun er ved de små poser, og der vil dermed udledes væsentligt mere CO2, hvis man køber en hel bigbag.

Derudover bør man også være opmærksom på, at de danske gartnerier og de danske haveejere faktisk bruger hele 110.000 tons spagnum om året. Det betyder, at der udledes mere end 500.000 tons CO2 i Danmark alene på grund af vores forbrug af spagnum.

Man kan anvende kompost i stedet for

Ønsker man at tænke lidt på miljøet, og vil man samtidig gerne sørge for de mest optimale vækstbetingelser for sine planter og surbundsbede? Så kan man med fordel anvende kompost i stedet for spagnum. Langt de fleste planter kan klare sig fint med kompost, men den eneste undtagelse her er rhododendron.

Kompost er samtidig også et meget billigt alternativ, da langt de fleste danske haveejere selv kan producere nok kompost til, at man ikke behøver at købe sig til det. Det er dermed både bedre for miljøet og billigere for pengepungen.

Der findes også andre alternativer

Der findes dog også andre alternativer til spagnum end almindelig kompostjord. Man kan også anvende forskellige flisprodukter til kompost, og det kan blandt andet være halm, hamp og kokos. Dette kan dog ikke lade sig gøre i almindelige husholdninger, og det er derfor haveindustrien, der skal tage handling på dette område.

Der er selvfølgelig ikke noget alternativ, som er helt lige så godt som spagnum, for ellers ville man naturligvis ikke anvende det. For eksempel kan man anvende spagnum som inaktivt substrat, og det kan man ikke med kompost. Det skyldes, at kompost er en aktiv type jord.

Derudover kan man heller ikke anvende kompost i surbundsbede, fordi komposten som regel ikke er sur, men nærmere basisk.